Aftale for rejsedelser

Mellem

  1. Flight Centre Travel Group Europe, filial af Flight Centre Travel Group Europe AB, Sverige, der driver forretning under navnet FCM Travel Solutions (registreringsnummer 38063367). Vores adresse er Bredgade 36 B 3, 1260 Copenhagen, Denmark ("os", "vi", "vores"); og
  2. Virksomheden eller andre enheder, der er nævnt i kontoansøgningsformularen vedhæftet disse betingelser og vilkår eller i alle tilbud og fakturaer, som vi har sendt, med reference til disse vilkår og betingelser (“I”, "jer" “jeres”).

Varighed

Denne Aftale starter den dato, vi godkender jeres kontoansøgning, eller den dato, I foretager en bestilling gennem os (alt efter hvad der indtræder først), og fortsætter i den periode, vi formidler jeres rejseydelser. Denne aftale kan opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel.

Forklaring af denne aftale

Udbyderen af jeres rejsetjeneste har sine egne vilkår og betingelser (såsom et luftfartsselskabs transportbetingelser eller hotellets indlogeringsbetingelser eller vilkår for leje  hyre af bil). Alle sådanne vilkår og betingelser (herunder begrænsninger af erstatningsansvaret) gælder for alle bookede rejseydelser i henhold til denne aftale, og en reference til "denne aftale" betyder derfor (i) vilkårene og betingelserne beskrevet heri; (ii) vilkårene og betingelserne i Flight Centre Travel Groups databehandlingsdokument (jf. nedenfor); (iii)   vilkårene og betingelserne i brevet om godkendelse af jeres kreditkonto (hvis relevant) (iv) alle vilkår og betingelser for en leverandør af jeres rejseydelser. I det tilfælde af, at der er en uoverensstemmelse mellem en rejsetjenesteudbyders vilkår og de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri, har rejsetjenesteudbyderens vilkår og betingelser forrang, medmindre nogen bestemmelse i rejsetjenesteudbyderens vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves. Dine rejsetjenesteudbydere fremgår af jeres rejseplan eller rejsedokumenter, og deres respektive vilkår og betingelser er tilgængelige direkte fra deres hjemmesider eller ved at kontakte dem. Alternativt kan I anmode os om kopier. I skal læse alle gældende vilkår og betingelser for rejsetjenesteudbyderen omhyggeligt, da de i ethvert tilfælde gælder for leveringen af jeres rejseydelser.

I forbindelse med direktiv (EU) 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og den danske lovgivning, der implementerer dette direktiv, aftaler parterne, at denne aftale er en generel aftale for tilrettelæggelse af forretningsrejser.

Pris

Når vi giver jer et tilbud på en flyrejse, gælder prisen indtil arbejdsdagens afslutning på dagen for tilbuddet hvis ikke andet er oplyst eller en eventuel kortere tidsperiode, vi måtte angive (eksklusive flyselskabernes afgifter, hvor der kan forekomme ændringer i og indgå i et nyt tilbud, når jeres bestilling er blevet bekræftet). I alle andre tilfælde afhænger priserne af tilgængelighed og kan annulleres eller ændres uden varsel. Prisændringer kan forekomme grundet årsager, vi ikke har kontrol over, og som øger prisen på produktet eller ydelsen. Sådanne faktorer omfatter negative valutaudsving, brændstofafgifter, andre afgifter og stigning i flybilletpriser. Kontakt os for at få opdaterede priser.

Betalingsvilkår

Betalinger med kreditkort og/eller rejsekonto modtages ved bestilling/fakturering og pålægges gebyrer for erhvervsdrivende. I autoriserer os til at pålægge jer alle gebyrer, der pålægges jer i forbindelse med ydelserne, der ydes til det kort, I har valgt at bruge. Hvis betalingen af en hvilken som helst grund ikke modtages fra kortudstederen eller dens partnere, indvilger I i ved forespørgsel øjeblikkeligt at betale os det skyldige beløb. I holder os skadesløs for ethvert tab, som vi måtte lide grundet svigagtig eller på anden måde uretmæssig brug af dette kreditkort eller rejsekonto.

Ændrings- og afbestillingsgebyrer

Afbestilte reservationer kan medføre omkostninger. Disse omkostninger kan være op til 100 % af bestillingens pris, uanset om rejsen er påbegyndt eller ej. Gebyrer og ekstraomkostninger kan også gælde, når en bestilling ændres, eller når billetter og dokumenter genudstedes. Når vi påtager os et ansvar over for en rejsetjenesteudbyder i forbindelse med et afbestillingsgebyr eller -omkostning for en bestilling, I afbestiller, indvilger I i at betale beløbet svarende til det gebyr eller den omkostning. Når I anmoder om en refusion for den afbestilte rejse, for hvilken der er foretaget en betaling til rejsetjenesteudbyder, udbetaler vi jer ikke refusionen, før vi har modtaget pengene fra den pågældende rejsetjenesteudbyder – luftfartsselskab, hotel er billeje udbyder.

Hvis I har købt en returbillet, en rejse med flere stop eller verden rundt, og I ikke tjekker ind på en bekræftet rejse, registrerer flyselskaber jer som "ikke mødt op", og jeres billetter på de efterfølgende rejser kan blive annulleret af luftfartsselskabet med årsagskoden – no show. Hvis I ikke påtænker at tjekke ind i forbindelse med en bekræftet reservation, skal I kontakte os så hurtigt som muligt før afrejse

Pas og visa

Alle rejsende skal have et gyldigt pas til internationale rejser, og i mange lande skal passet være gyldigt i seks måneder eller mere regnet i forhold til datoen for returrejsen. Nogle lande påkræver et pas, der kan maskinlæses, og/eller et pas, som har sider, der ikke er stemplede. Når vi hjælper med at foretage en bestilling på en international rejse, antager vi, at alle rejsende anført på bestillingen har et gyldigt pas. Hvis dette ikke er tilfældet, skal I give os besked herom. Det er vigtigt at sikre, at I har gyldige pas, visa og tilladelse for genindrejse, som lever op til kravene hos de pågældende immigrationsmyndigheder eller andre statslige myndigheder. Alle bøder, gebyrer, betalinger, forsinkelser eller udgifter, der pålægges jer som konsekvens af, at sådanne dokumenter ikke lever op til myndighedernes krav, er udelukkende jeres ansvar (medmindre der er tale om en fejl fra vores side).

Hvis I ønsker oplysninger om visa, pas og andre rejsedokumenter til jeres rejse, skal I kontakte os. Vi kan give jer generelle oplysninger om krav til visa og pas, som gælder for bestillinger på internationale rejser, som I foretager hos os. Vi kan også skaffe mere specifikke oplysninger fra en visumrådgivervirksomhed på jeres vegne (hvis I ønsker, kan vi få visa til jer gennem denne eksterne service, og gebyrer vil blive pålagt). Vi garanterer ikke for visum- og pasoplysninger tilvejebragt af nogen ekstern tjeneste og påtager os intet ansvar for tab eller skade, som I måtte lide som følge af at forlade jer på disse oplysninger (medmindre det skyldes en fejl fra vores side).

Hvis I rejser til Australien, Canada eller USA, skal I være klar over, at der er obligatoriske krav om forudregistrering i forbindelse med visa waiver-programmer. Hvis I har registreret jer før, skal I kontrollere, at jeres registrering er gyldig og ikke udløbet. Bemærk, at I ikke nødvendigvis lever op til kvalifikationskravene og muligvis skal søge visum.

Rejseforsikring

I forbindelse med alle rejser anbefaler vi på det kraftigste, at I tegner en passende rejseforsikring til at dække jeres rejse. Det er jeres ansvar at sikre, at I har en gyldig rejseforsikring, som dækker og passer til jeres behov. Vi påtager os ikke ansvaret for nogen tab I pådrager jer, hvis og i det omfang I er i stand til at kræve erstatning i henhold til en rejseforsikringspolice. Vi kan arrangere rejseforsikring for jer eller give jer et tilbud eller generelle oplysninger om de rejseforsikringsmuligheder, der står til rådighed for jer.

Rejserådgivning

Udenrigsministeriet har muligvis udstedt oplysninger om jeres rejsedestination. Vi anbefaler kraftigt, at I går ind på www.um.dk for at finde flere oplysninger om jeres destination, før I påbegynder jeres rejse.

Sundhed

I skal sikre jer, at I er opmærksom på sundhedskrav og anbefalede forholdsregler, som er relevante for jeres rejse, og sikrer jer, at I med jer har al den nødvendige dokumentation for vaccinationer. I nogle tilfælde kan I blive benægtet indrejse i et land, eller dækningen af jeres rejseforsikring kan frafalde, hvis I ikke kan fremvise den nødvendige dokumentation for vaccinationer (f.eks. bevis på vaccination mod gul feber). Vi anbefaler, at I konsulterer egen læge, apotek eller vaccinationsklinik, før I påbegynder jeres rejse. Vi vil meget gerne give jer oplysninger om steder, hvor I kan få mere at vide om sundhed på jeres rejse.

Agentur

Når I foretager en bestilling hos os, anerkender I, at vi kun optræder som agent i forbindelse med den pågældende transport, indlogering eller anden rejseydelse, som udbyderen stiller til rådighed. Vores forpligtelse over for jer (og I autoriserer os udtrykkeligt dertil) består i at foretage rejsebestillinger på jeres vegne og at arrangere relevante kontrakter mellem jer og rejsetjenesteudbyderne. Rejsetjenesteudbyderen, og ikke Flight Centre Travel Group (Europe) AB, er ansvarlig over for jer hvad angår ydelsen af den relevante rejseydelse. Alle ydelser, vi stiller til rådighed for jer, foregår sideløbende med vores agenturforhold med rejsetjenesteudbyderen og holdes adskilt fra den faktiske levering af rejseydelserne. I har mulighed for at indlede juridiske søgsmål i forbindelse med jeres rejseydelser mod den specifikke rejsetjenesteudbyder og ikke os, hvis rejsetjenesteudbyderen af enhver grund ikke er i stand til at levere de rejseydelser, I har købt.

Ansvar

Vi viser omhu i valg af anerkendte rejsetjenesteudbyder, men vi er ikke selv en rejsetjenesteudbyder og har ikke kontrol over, eller ansvar for, tredjeparters ydelser. Vi er ansvarlige for at sikre, at vi behandler jeres bestilling med behørig dygtighed og omhu, og vores ansvar over for jer (eksklusive svig, død eller personlige skader forårsaget af vores forsømmelighed) begrænses til at tilvejebringe jer den relevante ydelse på ny eller omkostningerne for, at den ydelse leveres igen. Vores ansvar er også begrænset i det omfang, at relevante internationale konventioner, f.eks. Montreal-konventionen hvad angår luftrejser, Athen-konventionen hvad angår sørejser, Bern-konventionen hvad angår togrejser og Pariserkonventionen hvad angår tilvejebringelse af indlogering, begrænser kompensationsbeløbet, som der kan kræves i tilfælde af død, skade eller forsinkelse af passagerer og tab, skade eller forsinkelse af bagage.

Vi påtager os i intet tilfælde ansvar i kontrakt eller et erstatningssøgsmål for nogen skade, tab, forsinkelse, yderligere omkostninger eller ulejlighed forårsaget direkte eller indirekte af handlinger, udeladelse eller misligholdelse, uanset om det skyldes forsømmelse eller andet, hos tredjepartsleverandører, som vi ikke har nogen direkte kontrol over, force majeure eller andre begivenheder, som er uden for vores kontrol, eller som ikke kan undgås ved, at vi udviser rimelig påpasselighed. Vi påtager os heller ikke ansvar i kontrakt, erstatningssøgsmål eller andet for driftstab (dvs. indirekte tab, tab af indtægt, skadet rygte, tab af faktiske eller forudsete besparelser, tabte muligheder, herunder mulighed for at indgå i aftaler med tredjeparter eller tab i forbindelse med krav nedlagt mod jer af tredjeparter), som måtte være forårsaget i forbindelse med jeres bestilling.

Særkrav

Kontakt os for at få flere oplysninger om særkrav, I måtte have i forbindelse med jeres rejsearrangementer såsom særlige præferencer for måltider og sæde, værelsestype eller tilgængelighed. I skal være opmærksom på, at rejsetjenesteudbydere måske ikke kan imødekomme jeres forespørgsel.

Frequent flyer

Angiv oplysningerne om jeres frequent flyer-medlemskab (eller eventuelle andre oplysninger om loyalitetsprogrammer), når I foretager bestillingen. I jeres loyalitetsprogram kan I se de specifikke vilkår for jeres medlemskab. Vi garanterer ikke, at rejseleverandøren krediterer point til jer for jeres bestilling. Eventuelle uoverensstemmelser mellem loyalitetsprogrammet og jeres bestilling skal kommunikeres til os senest seks måneder efter jeres flys afrejsedato.

Rejsedokumenter

Rejsedokumenter omfatter flybilletter, hotel eller billejevouchers, eller andre dokumenter (i elektronisk form og i anden form), som bruges til at bekræfte arrangementet med en rejsetjenesteudbyder. Rejsedokumenter kan være underlagt visse betingelser og/eller restriktioner, herunder (uden begrænsning til) at være ikke-refunderbare, at datoerne ikke kan ændres, at være uoverførlige og underlagt gebyrer for afbestilling og/eller ændring. Rejsedokumenter kan ikke overføres til en anden person med henblik på anvendelse. Alle flybilletter skal udstedes i navnet på den person, som er indehaver af pas/foto-ID. Et forkert navn på bestillingen eller i rejsedokumenterne kan resultere i, at jeres bestilling ikke kan benyttes til at rejse, og at den annulleres. I skal gennemse jeres rejsedokumentation omhyggeligt og med det samme give os besked i tilfælde af fejl i navne, datoer og tidsangivelser. I skal sikre jer, at I har alle jeres rejsedokumenter og e-billetter, før I rejser. I skal give os besked, hvis I mener, at I ikke har modtaget enhver påkrævet dokumentation.

En flyvning, der på jeres rejsedokumenter og eller rejseplan er angivet som "direkte", er ikke nødvendigvis uden mellemlandinger. Alle afgangs- og ankomsttider angives af luftfartsselskaberne og er blot beregnede tider. De kan blive ændret på grund af begrænsninger fra flykontrol, vejrforhold og operationelle krav.

Databeskyttelse

For at beskytte medarbejderes personlige oplysninger opretholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som beskrevet i Flight Centre Travel Groups (“FCTG”) databehandlingsdokumentet, der er tilgængeligt på dk.fcm.travel/trust-and-compliance. Partnerne indvilliger i at vilkårene i FCTG's databehandlingsdokument inkorporeres i denne aftale, ved at referer til dem, og udgør en del af denne aftale, som om det var beskrevet heri.

Ydelser, der leveres under denne Aftale (inklusive bestilling af ydelser og alle accessoriske ydelser såsom adgang til bestillingsplatform, behandling af betaling, sporing og rapportering af rejsende, betragtes som en instruktion i at behandle personlige oplysninger. I kan give os instruktioner over telefonen, på e-mail eller gennem en af vores bestillingsplatformer.

Vi stiller også en mulighed til rådighed for enkeltpersoner i jeres virksomhed (såsom rejsebookere og indkøbschef), så de kan få de sidste rejsenyheder, informationer og tilbud. Modtagerne kan framelde sig på et hvilket som helst tidspunkt.

Penge, der ikke er forvaltet

Alle penge, som betales til os, er vores ejendom og en gæld, som er forfalden og skal betales til rejsetjenesteudbyderen, hvis dette ikke er betalt direkte til rejseudbyderen . if not paid directly to the travel service provider. I indvilger i og anerkender, at disse penge ikke forvaltes af os på vegne af jer, og vi kan opbevare sådanne penge på enhver konto vi vurderer det egnet, samt sammen med vores egne eller andre kunders penge.

Antibestikkelse og -korruption

Hver part skal overholde og sikre, at alle dens medarbejdere, funktionære, direktører, kontrahenter og agenter overholder alle gældende love, forordninger, kodekser og sanktioner, herunder, men ikke begrænset til, antibestikkelse og -korruption, udenlandske korrupte praksisser, antiterrorlove og love mod slaveri. Ingen af parterne skal udvise nogen adfærd, der medfører, at den anden part handler i modstrid med nogen jurisdiktions love, herunder, men uden begrænsning til, de love, forordninger, kodekser og sanktioner, som beskrives i dette afsnit. Hver part skal sikre, at den har og opretholder passende politikker og procedurer til at forhindre bestikkelse og korruption, udenlandske korrupte praksisser, terror, slaveri og menneskesmugling, og sikre, at den overholder gældende love, forordninger, kodekser og sanktioner, som beskrives i dette afsnit. Hver part skal opretholde og sikre, at alle dens medarbejdere, ansatte, direktører, kontrahenter og agenter opretholder de højeste standarder for forretningsetik og -adfærd, og indvilger i ikke at drage nogen fordel, som kunne opfattes som betaling eller bestikkelse, i ikke at betale beløb for at facilitere behandlingen, ikke at bestikke en udenlandsk offentligt ansat og i ikke at tage del i slaveri eller menneskesmugling.

Endelige bestemmelser

Hver gang vi foretager en væsentlig ændring af denne aftale, udleverer vi en kopi af den ajourførte aftale til jer. I er forpligtet at gennemse den ajourførte aftale. Hvis I fortsætter med at modtage ydelser fra os, indvilger I i, at I har accepteret denne ajourførte aftale.

Hvis der opstår tvist i forbindelse med denne aftale, vil Danmarks love finde anvendelse. Lovvalgsregler finder ikke anvendelse. I underlægger jer ubetinget og uigenkaldeligt Danmarks domstoles eksklusive jurisdiktion og giver afkald på eventuelle rettigheder, som I måtte have til at protestere mod et søgsmål anlagt i disse domstole. Enhver bestemmelse (eller del af en bestemmelse) i denne aftale, som er ugyldig i en given jurisdiktion, er ugyldig i den jurisdiktion i det omfang, at den ikke påvirker eller gør resten af bestemmelserne (eller del af en bestemmelse) ugyldige eller påvirker gyldigheden af denne bestemmelse i en anden jurisdiktion.

EU-fællesskabsliste

Vi gør jer opmærksom på "fællesskabslisten", der indeholder detaljer om luftfartsselskaber, som er underlagt et driftsforbud i EU. Fællesskabslisten kan ses på ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm.

Revisionsreference: 2 Januar 2019