Approve

Dette brukervennlige og strømlinjeformede verktøyet gjør det raskt og enkelt å umiddelbart godkjenne forespørsler både før og etter reise fra alle dine reisende, som en del av ditt forretningsreiseprogram. Approve kan tilpasses til å møte din reisepolicy for forretningsreiser, og utvikles i samarbeid med leverandører av nettbestillingsverktøy og tredjepartsleverandører. Den tilbyr tre forskjellige nivåer, hver med sin egen funksjonalitet.

Approve Start inkluderer tillatelse til å forespørre om reise og autorisasjon før en bestilling gjøres, samtidig som den tilbyr godkjennelser på tvers av land og innhenter essensielle datasett for rapportering.

Approve Online samarbeider med nøkkeltilbydere av nettbestillingsverktøy for godkjennelser og autorisasjon før reiser, og er tilpassbar med funksjoner som inkluderer flerspråklige godkjennelser.

Approve Plus støtter enkelt- og flernivås godkjennelsesprosesser, og er ideell dersom du har bestemte godkjennelseskrav. Den tilbyr sentralisert kontroll for alle ventende reisegodkjennelser før billettutstedelse, har ubegrenset antall nivåer og har tilgang for godkjennelser som basert på både profil og retningslinjenivå.

Uansett kompleksiteten til forretningsreiseadministrasjonen, har FCM teknologien til å lage en godkjenningsløsning som samsvarer med behovene dine og sørger for at dine reisende er i fullt samsvar med både reisekostnader og reiseretningslinjer.

Våre nyeste ressurser

Gjør en forespørsel