Tillit og overholdelse

Effektiv datasikkerhet med FCM Travel Solutions

FCM Travel Solutions har alltid behandlet personvernet og konfidensialiteten til dine medarbeidere med stor forsiktighet.

Databehandlingsvilkår

Når vi behandler dine medarbeideres personlige data i forbindelse med reisearrangementer på dine vegne, gjør vi det som din «processor». Vi behandler kun dine medarbeideres personlige data for dette formålet og i samsvar med instrukser fra deg.

GDPR vil kreve at slik behandling utføres på bestemte vilkår som gir beskyttelse til datasubjekter (dvs. dine ansatte).

Med det som utgangspunkt har vi tatt i bruk en databehandlingsavtale for all våre bedriftskunder. Dette dokumentet gir større åpenhet og ansvarlighet i forhold til hvordan vi behandler dine medarbeideres personlige data.

I samsvar med databehandlingsavtalen kan bedriftskunder abonnere på varsling av nye underprosessorer her.

Personvernerklæring (for potensielle kunder og henvendelser etc.)

Når vi behandler personopplysninger fra enkeltpersoner som ikke er bedriftskunder, gjør vi det som en datakontrollør og bestemmelsene i våre retningslinjer for Personvern skal gjøres gjeldende.

Kontakt vår databeskyttelsesansvarlig

Det brede omfanget av GDPR betyr at det også vil påvirke bedrifter utenfor Europa. Som en del av den globale Flight Center Travel Group har vi utnevnt globale og regionale databeskyttelsesansvarlige for å gi en integrert tilnærming til datasikkerhet.

Hvis du vil ha mer informasjon og tiltakene vi har satt i verk, så kan du kontakte oss på data.protection@uk.fcm.travel.