Corporate Social Responsibility

Världen är vår arbetsplats och på FCM bryr vi oss om att göra den till en bättre plats. Som ett multinationellt företag inom resehantering fokuserar vårt företags CSR-arbete på miljön globalt. 

Vi strävar efter att säkerställa en jämlik fördelning av förmånerna och bördorna med turism och vill uppnå detta genom en rad projekt och initiativ som vi har koncentrerat till fyra tydliga områden: Människor, ett hållbart resande, samhälle och miljö.

Läs mer

The Flight Centre Foundation

Genom kollektiva ansträngningar från vår personal, branschpartners och kunder ger The Flight Centre Foundation tillbaka till de samhällen där vi verkar, bor och reser. Det handlar inte enbart om ekonomiskt stöd utan även om att frivilligt dela med oss av våra kunskaper och vår tid.

I Soweto, Sydafrika, har vi med hjälp av våra anställda från Storbritannien, stöttat återuppbyggnaden och reparationen av en skola. Vi har även tillhandahållit solenergipaket till områden utan elektricitet för att skapa ljus. Vidare samlar vår personal världen över kontinuerligt in pengar till välgörenhet för att stötta exempelvis lokala organisationer och projekt. När naturkatastrofer eller akuta situationer inträffar hjälper vi även, om vi kan, till vid engångsuppdrag.

Ett hållbart resande

Vi lägger stor vikt och fokus på hur antalet resta kilometer av vår egen personal påverkar miljön. Det är något som vi tar på stort allvar och är orsaken till varför vi kompenserar all koldioxidutsläpp för personalresor. 

Den specialtillverkade FCM koldioxidavtryck klimatkalkylatorn tar rapportering till en helt ny nivå. Den fokuserar nämligen inte på ett genomsnitt utan på specifika rutter och flygbolag samtidigt som den beaktar alla större växthusgaser (CO2, N2O, CH4) såväl som nettostrålning. 

Dessutom är vi bidragande medlemmar till FN. Global Compact, ett FN-initiativ för att uppmuntra företag världen över att införa hållbara och socialt ansvarstagande policys samt rapportera om dess implementation. Fokus ligger på mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Människor och välfärd  

Vi brinner för våra medarbetare, deras välfärd och välbefinnande. Vi är stolta över att stödja mångfald och lika möjligheter för alla anställda. I vår arbetsstyrka, bör vi som en global aktör i resebranschen, ha en representation av kvinnor i ledande roller och i styrelser som i större utsträckning speglar balansen mellan könen (72% kvinnor) tvärsöver vår multinationella organisation.

Vi tror fullt ut på att investera i människor från en företagsnivå och är säkra på att möjlighet till intern rörlighet är en viktig del av detta arbete. Vårt initiativ 'Brightness of Future' garanterar att all personal har en egen utvecklingsplan samt lika privilegier och rättigheter - detta är en central punkt i hur vi bedriver vår verksamhet. Vårt Healthwise-program för all personal är en viktig del i att behålla en både mentalt och fysiskt frisk personal.

Miljö och djur- och växtliv

FCM:s Sustainable Futures spelar en aktiv roll i skyddet av lokala naturresurser. Detta inkluderar att ta steg för att förstå och förhindra att djurplågeri är en del av turismen.

Varje FCM-kontor har egna pågående initiativ och arbetar aktivt för att minska vår personals energikonsumtion, exempelvis genom energieffektivitet, sensorstyrt ljus, energisnåla maskiner samt att minimera användningen av luftkonditionering utanför kontorstid. Vi jobbar även aktivt med att minska avfall. Exempelvis: bara skriva ut när vi måste och då alltid använda dubbelsidiga kopior, placera återvinningskomposter lättillgängligt på kontoret och donera gamla datorer och mobiltelefoner till välgörenhet gör återbruk. 

 

Priser

FCM är ett multi-prisbelönt globalt affärsreseföretag. Vi har utnämnts globalt som the World's Leading Travel Management Company på the World Travel Awards fem år i rad och som ett av de bästa affärsreseföretagen har FCM även fått ta emot ett dussintal andra priser både globalt och regionalt.

FCM:s DNA

FCM är känt som ett av de bästa, prisvinnande affärsreseföretagen i världen och är en del av Flight Centre Travel Group (FCTG). FCTG är offentligt börsnoterat på Australiensiska börsen och medan dess rötter kommer från fritidsresor levererar FCM nu expertis inom affärsresor på över 95 marknader världen över, vilket ger dig den konsekventa och unika upplevelsen som är vårt DNA.

Därför ska du välja FCM

På FCM lovar vi att erbjuda det bästa värdet och den pålitligaste tjänsten för affärsresor. Vi uppnår detta genom att kontinuerligt forma vårt tillvägagångssätt efter era specifika och föränderliga resekrav. Våra unika Customer Value Propositions (CVPs) är grunden för detta arbete. 

Skicka en förfrågan