Stora skillnader i män och kvinnors affärsresande

Männen gör längre affärsresor än kvinnor. De stannar också borta under fler dagar och väljer Business Class i större utsträckning vid långresor. Däremot är det kvinnorna som trivs bäst när de är iväg. Det visar FCM Travel Solutions årliga rapport om det svenska affärsresandet, vilken även visar att resandet i tjänsten kommer att fortsätta öka.

 

Under hösten 2018 frågade vi på FCM Travel Solutions våra kunder i Norden hur deras affärsresande ser ut. Hela 87 procent svarade att de tycker om att resa i jobbet. Men anledningen till resan skiljer sig något åt mellan könen. Män reser främst för att ha interna möten eller kundmöten medans kvinnorna framför allt gör det för de interna mötena.

Vi kan se att männen tycker det är extra viktigt att mötas ansikte mot ansikte i sina projekt. Största anledningen till att kvinnorna gör affärsresor är att de har möten med sina kollegor, säger Bodil Månsson, VD för FCM Travel Solutions i Norden.

Kvinnorna uppskattar också, i större utsträckning än männen, tiden de är borta.  Drygt var fjärde kvinna, men bara var femte man, ser det som positivt och skönt att åka iväg.

45 procent kan tänka sig att passa på att kombinera affärsresan med någon eller några dagar extra ledigt på resmålet och det som har kommit att kallas ”bleisure” har ökat på senare år.

 

*Undersökningen genomfördes mellan november och december 2018.  Drygt 580 affärsresenärer deltog.

Nyfiken på mer statistik och highlights?

Vi har sammanställt resultatet i en infograf. 

Ladda ner den gratis här:

Läs vår Privacy Notice för information om hur vi hanterar din data.