Analytics

Vi strävar efter att ge dig verktyg så att du kan fatta mer informerade och effektiva beslut gällande ditt affärsreseprogram. Det är anledningen till varför vår smarta och kraftfulla teknologi erbjuder djupgående insikter i hur ditt affärsreseprogram presterear vare sig det gäller att sätta riktmärken, förutspå framtida händelser eller scenarioplanering.

Det samlar och sparar både reservations- och bokningsdata sida vid sida med ekonomisk information från fakturor så att du som resebyrå kan få full transparens av nyckelområdena över dina kostnader för affärsresor.

Vårt analyssystem kan till även ansluta till extern information om rese-, icke-rese och utgifter så att du får möjlighet att fatta rätt beslut baserat på korrekt information. Det kan enkelt lägga samman multinationell information för att visa vad som händer över samtliga era marknader. Detta gör att du kan hantera relationer med flygbolag, hotell och andra leverantörer bättre.

Du kan även sätta KPIs för fokusområden och få varningar när denna tröskel är nådd eller överskriden för att ge dig en indikation på en bristfällig prestation.

Informationen vi tillhandahåller kommer att underlätta ändringar och förbättringar av affärsreseprogrammet, låta dig se resenärs- och bokningsbeteenden, utvärdera leverantörsavtalets prestanda och ge dig rätt insikter för förbättringar.

Våra senaste resurser

Skicka en förfrågan