Expense

Länkad direkt till ert ekonomisystem och vårt bokningsverktyg är en omfattande teknologi för utgiftshantering vilken säkerställer att utbetalning och kostnadsavstämning sker snabbt och transparent för både resenären och den som ska godkänna utgiften.

Designad att leverera förbättringar i produktivitet och effektivitet kommer den att minska tiden du och dina resenärer tillbringar med att skriva in och förstå information om affärsreseutgifter. Detta genom att föra samman resebokningar och utgiftsrapportering till en enkel process.

Genom att ta bort denna tidsåtgång samt kreditkortsavgifter erbjuder vårt system verkliga besparingar för ditt affärsreseprogram nästan omedelbart.

Resenärer kan till och med hålla sig uppdaterade om sina utgifter via vår mobilapp, var de än befinner sig.

Våra senaste resurser

Skicka en förfrågan