Secure

Om det uppstår en kris någonstans i världen behöver du snabbt få reda på om dina resenärer är trygga. Vi tar duty of care på lika stort allvar som du och erbjuder dig därför tillgång till en mängd intelligenta verktyg för riskhantering.

För en Travel Manager kan dessa verktyg anpassas för att möta detaljerade behov i ditt affärsreseprogram - när en incident inträffar är du den som får veta först. Vårt utbud av innovativa produkter är utformade för att säkerställa att du är utrustad med de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna utföra din strategi för riskhantering.

Våra kompletterande resevarningar, som sköts av worldAware, är kategoriserade efter risk och destination. Om en kritisk varning triggas, stödjer Secure Dashboard både ett visuellt analysverktyg och en anpassad rapporteringsplattform, utformade för att möta dina dagliga behov.

På FCM Travel Solutions är våra produkter inte bara utformade för att hjälpa dig att reagera när något inträffar utan även förbereda och hjälpa dig att bedöma risker innan de inträffar. För att underlätta din planering och förberedelse kommer du få ett stor mängd säkerhets och hälsovarningar såväl som riskbetyg för olika länder och städer. Informationen är tillgänglig i rapporter direkt i HUB.

Allt detta är sammanslaget med en heltäckande process för global kriskommunikation som monitoreras av WorldAware och levereras till dig via e-post och SMS vilket garanterar att det aldrig uppstår en lucka och en varning inte når fram till anställda. Med avancerade planer som erbjuds koordinerat med din Account Manager, är Secure dedikerad att tillhandahålla support när du behöver utföra en noggrann och effektiv strategi.

Våra senaste resurser

Skicka en förfrågan