Förtroende och efterlevnad

Effektivt dataskydd med FCM Travel Solutions

FCM Travel Solutions har alltid tagit integriteten och sekretessen för dina anställdas personuppgifter på allvar.

Databehandlingsvillkor

När vi behandlar dina anställdas personuppgifter för att hantera researrangemang för din räkning gör vi det som ditt biträde. Vi behandlar dina anställdas personuppgifter enbart för detta ändamål och i enlighet med dina instruktioner.

GDPR-lagen kommer att kräva att sådan behandling sker på specifika villkor som skyddar de registrerade (dvs. dina anställda).

Med detta i åtanke har vi infört ett databehandlingstillägg för alla våra företagskunder. Detta dokument ger större transparens och ansvarighet i förhållande till hur vi behandlar dina anställdas personuppgifter.

I enlighet med databehandlingstillägget kan företagskunder prenumerera på aviseringar om nya underentreprenörer här.

Sekretessmeddelande (för potentiella kunder och förfrågningar etc.)

När vi behandlar personuppgifter för personer som inte är företagskunder gör vi detta som registeransvariga och bestämmelserna som anges i vårt sekretessmeddelande tillämpas.

Kontakta vår dataskyddsansvarige

GDPR:s stora tillämpningsområde innebär att den även kommer att påverka företag utanför Europa. Som en del av den globala resebyrågruppen Flight Centre har vi utsett en global och en regional dataskyddsansvarig för att tillhandahålla ett integrerat tillvägagångssätt för datasäkerhet.

Om du vill ha mer information om de skydd vi har infört kan du kontakta oss på data.protection@uk.fcm.travel.