Boekingsvoorwaarden

Lees de volgende "Boekingsvoorwaarden" aandachtig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en plichten. U mag geen boeking maken tenzij u de volgende boekingsvoorwaarden begrijpt en ermee instemt. Verwijzingen naar "ons", "wij", "onze", "FCM", "FCM Travel Solutions", "Flight Centre", "Flight Centre Travel Group Limited" en/of "Australian OpCo Pty Ltd" in deze boekingsvoorwaarden betekenen en omvatten Australian OpCo Pty Ltd handelend als FCM Travel Solutions en Flight Centre Travel Group Limited. Verwijzingen naar "u" en "uw", in deze Boekingsvoorwaarden, verwijzen naar de klant.

Door een boeking te maken, stemt u ermee in te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Boekingsvoorwaarden. Deze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die u maakt met onze consultants (in de winkel, telefonisch of per e-mail), evenals op online boekingen die u op onze website maakt.

We vertrouwen op de bevoegdheid van de persoon die de boeking maakt om namens elke andere reiziger op de boeking te handelen (ongeacht of andere reizigers afzonderlijke betalingen hebben gedaan) en die persoon zal al die reizigers aan deze boekingsvoorwaarden onderwerpen.

1. Paspoorten & Visa:

Alle reizigers moeten een geldig paspoort hebben voor internationale reizen en veel landen vereisen een geldigheid van ten minste 6 maanden vanaf de datum van terugkeer en sommige landen vereisen een machineleesbaar paspoort. Voor internationale reisboekingen moet u ons laten weten of uw paspoort minder dan 6 maanden geldig is of als u geen machineleesbaar paspoort heeft. Bij het assisteren bij een internationale reisboeking gaan we ervan uit dat alle reizigers op de boeking een geldig Australisch paspoort hebben dat geldig is voor de relevante bestemming en het overstappunt. Als dit niet het geval is, moet u ons dat laten weten. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat u geldige paspoorten, visa en terugkeervergunningen heeft, die voldoen aan de eisen van de immigratiedienst en andere overheidsinstanties. Alle boetes, straffen, betalingen of uitgaven die worden gemaakt als gevolg van het feit dat dergelijke documenten niet voldoen aan de vereisten van die autoriteiten, zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid (behalve voor zover veroorzaakt door een fout van onze kant). Als u informatie nodig heeft over visa, paspoorten en andere reisdocumentvereisten voor uw reis, laat het uw consultant weten of neem voor online boekingen contact met ons op via 1300 268 120. We kunnen u alleen algemene informatie verstrekken over visum- en paspoortvereisten die van toepassing zijn op internationale reisboekingen die u bij ons maakt. Onze consultants kunnen namens u ook meer specifieke informatie verkrijgen van een externe visumadviesdienstverlener (indien u dat wenst, kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van visa via deze externe dienst en er zijn kosten aan verbonden). Voor online boekingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een externe visumaanbieder zoals Visa Central (http://au.visacentral.com/109501). We geven geen garantie voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van informatie die door een externe dienstverlener wordt verstrekt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die u kunt lijden als u erop vertrouwt (behalve voor zover veroorzaakt door een fout van onze kant).

Als u naar de Verenigde Staten reist raadpleeg dan https://esta.cbp.dhs.gov voor belangrijke informatie over verplichte pre-registratie voor hun visumvrijstellingsprogramma (“ESTA”). Houders van een Australische paspoort kunnen de Verenigde Staten niet binnenkomen zonder een geldige ESTA (of visum). Let wel, het is mogelijk dat u niet aan de toelatingsvoorwaarden van ESTA voldoet en dat u een visum moet aanvragen.

Als u naar Canada reist, ga dan naar http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp voor belangrijke informatie over verplichte elektronische reistoestemming voor visumvrijgestelde vreemdelingen (“ETA”). Houders van een Australische paspoort kunnen Canada vanaf 15 maart 2016 niet meer binnenkomen zonder een geldige ETA (of visum of vergunning). Houd er rekening mee dat u mogelijk niet voldoet aan de toelatingseisen van de ETA en mogelijk een visum of vergunning moet aanvragen.

We raden u aan om een ESTA of ETA aan te vragen voordat u een vlucht boekt als u zich zorgen maakt of u al dan niet in aanmerking komt voor een ESTA of ETA.

2. Reisdocumenten:

Reisdocumenten omvatten (maar zijn niet beperkt tot) vliegtickets, hotelvouchers, tourvouchers of enig ander document (al dan niet in elektronische vorm) dat wordt gebruikt om een afspraak met een reisdienstverlener te bevestigen. Reisdocumenten kunnen onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en/of beperkingen, waaronder (maar niet beperkt tot) niet-restitueerbaar, niet-wijzigbaar en/of onderhevig aan annulerings- en/of andere wijzigingskosten. Reisdocumenten kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon om te gebruiken. Alle vliegtickets moeten worden uitgegeven op naam van de paspoort-/identiteitskaarthouder. Uw naam op uw paspoort, visum en andere reisdocumenten moet identiek zijn. Een onjuiste naam op een boeking kan resulteren in het niet kunnen gebruiken van die boeking, het annuleren van de boeking en het in rekening brengen van extra wijzigings- en/of annuleringskosten. Lees uw reisdocumentatie zorgvuldig door en breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele fouten in namen, data of tijdstippen. Als u bij een consultant heeft geboekt, is het uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan de reis alle reisdocumenten bij ons op te halen. Als algemene regel geldt dat uw reisdocumenten 2 weken voor uw vertrekdatum kunnen worden opgehaald, maar dit hangt af van uw individuele regelingen. Neem contact op met uw consultant om te bevestigen wanneer uw reisdocumenten klaar liggen om af te halen. Als u online heeft geboekt, dient u uw elektronische gegevens te bewaren of uw reisdocumenten uit te printen en te bewaren, zoals deze door onze website aan u zijn verstrekt (of in een vervolg-e-mail die we u sturen). Zorg ervoor dat u de meest up-to-date versie bewaart.

 

Zorg ervoor dat u uw reisdocumenten zorgvuldig leest voor details over toegestane bagage, aangezien deze van luchtvaartmaatschappij tot luchtvaartmaatschappij en van land tot land kunnen verschillen. Een teveel aan bagage (als uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat) kan duur zijn en is uw verantwoordelijkheid. We zijn niet aansprakelijk voor uitgaven, vergoedingen, boetes, kosten, aansprakelijkheden, schade of verlies in verband met bagagevrijstellingen en extra bagage.

3. Reisverzekering:

We raden u ten zeerste aan een passende reisverzekering af te sluiten om uw reisarrangementen te dekken. Uw verzekeringsbescherming moet ten minste dekking bieden voor annulerings-, medische en repatriëringskosten, persoonlijk letsel en ongeval, overlijden en verlies van persoonlijke bagage en geld en een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Bewijs van dergelijke verzekeringen dient op verzoek aan FCM te worden overlegd. Verzekeringsdekking aangeboden door creditcardmaatschappijen of wederzijdse medische dekkingsovereenkomsten zijn vaak niet volledig. Een reisverzekering wordt sterk aanbevolen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel voor alle reizen naar het buitenland. Uw consultant kan u algemene informatie geven over reisverzekeringen. Voor details over de diensten die reisverzekeraars leveren, inclusief een offerte, verwijzen we u naar de Financial Services Guide (“FSG”)/Product Disclosure Statement (“PDS”) van de reisverzekeraar.

Wij zijn een geautoriseerde vertegenwoordiger van CoverMore Insurance Services Pty Ltd (ABN 95 003 114 145) ("CoverMore") en ontvangen financiële en niet-financiële voordelen wanneer u CoverMore-reisverzekeringsproducten via ons koopt. Wij en CoverMore zijn bevoegd om namens de verzekeraar, Zurich Australian Insurance Limited (ABN 13 000 296 640, AFSL 232507) algemeen advies te geven over en reisverzekeringen en die te regelen.

U moet de CoverMore Combined lezen FSG/PDS voordat u besluit het CoverMore-reisverzekeringsproduct te kopen dat u overweegt aan te schaffen om er zeker van te zijn dat het voldoet aan uw behoeften en financiële situatie. De Gecombineerde FSG/PDS bevat ook informatie over de voorwaarden, limieten en uitsluitingen die van toepassing zijn op de verzekering, de bedenktijd van 15 werkdagen en hoe u toegang krijgt tot het privacybeleid en de klachtenprocedures van Cover-More.

Neem contact op met uw consultant om een reisverzekering via ons af te sluiten of als u vragen heeft over de reisverzekeringen van Cover-More. Als u een reis via ons boekt en een reisverzekering afwijst, moet u mogelijk een disclaimer ondertekenen.

4. Pre-paid Valutakaart:

Als u een reisverzekeringsproduct bij ons koopt, erkent u dat u mogelijk een kaart ontvangt met contactgegevens voor noodverzekeringen, die ook kan werken als een prepaid-valutakaart. Door akkoord te gaan met deze Boekingsvoorwaarden, verzoekt u ons u deze kaart te sturen (indien beschikbaar) en de prepaid-valutamogelijkheid te erkennen. U hoeft de prepaid valutafunctie niet aan te vragen of te activeren.

5. Reisadvies inclusief COVID-19 (Coronavirus) begeleiding:

We raden u aan contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (“DFAT”) of hun website te bezoeken op: www.smartraveller.gov.au voor algemeen reisadvies, maar ook voor specifiek advies (inclusief veiligheidswaarschuwingsniveaus) met betrekking tot de bestemming die u wilt bezoeken. U kunt uw reisplannen ook bij DFAT registreren, zodat u in geval van nood beter bereikbaar bent.

We raden u ten zeerste aan om uzelf vertrouwd te maken met de huidige status en updates van de immigratie- en grensregelingen van Australië tijdens de COVID-19-uitbraak, beschikbaar op https://covid19.homeaffairs.gov.au/.

Daarnaast dient u vertrouwd te raken met de eisen van luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot de veiligheid van passagiers, inclusief de eis van gezichtsmaskers en de noodzaak om bewijs te overleggen dat voldoet aan de eisen van luchtvaartmaatschappijen en grenscontroles met betrekking tot een negatieve COVID-19-test voor zowel transit- als eindbestemmingspassagiers. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is de verantwoordelijkheid van de reiziger om op de hoogte te blijven van informatie met betrekking tot het relevante luchtvaart- en overheidsbeleid voor uw transit en eindbestemming op elk van (i) het moment van het boeken, (ii) wanneer u uw reisdatum nadert en (iii) onmiddellijk voor de reis.

U erkent dat u ervoor kiest om te reizen op een tijdstip waarop u mogelijk wordt blootgesteld aan het Coronavirus. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van alle relevante reisinformatie, inclusief toepasselijke gezondheidsrisico's. U erkent dat uw beslissing om te reizen wordt genomen op basis van uw eigen overweging van deze informatie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u zich bewust bent van en verantwoordelijkheid neemt voor de risico's die op dit moment aan reizen verbonden zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden we geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze extra risico's.

6. Gezondheid:

U moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van alle gezondheidsvereisten en aanbevolen voorzorgsmaatregelen die relevant zijn voor uw reisboeking en ervoor zorgen dat u alle benodigde vaccinatiedocumentatie bij zich heeft. In sommige gevallen kan het niet overleggen van de vereiste vaccinatiedocumentatie (bijv. bewijs van vaccinatie tegen gele koorts) u de toegang tot een land ontzeggen. We raden u aan uw plaatselijke arts, medische reisdienst of gespecialiseerde vaccinatiekliniek te raadplegen voordat u op reis gaat. Algemeen gezondheidsadvies voor de bestemming die u wilt bezoeken is ook verkrijgbaar bij DFAT (zie www.smartraveller.gov.au).

Of medische verzoeken kunnen worden ingewilligd, inclusief (maar niet beperkt tot) toegang tot stroom, koeling en reizen met het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen, is geheel naar eigen goeddunken van de reisdienstverlener afhankelijk en hangt vaak af van een aantal factoren, inclusief (maar niet beperkt tot) alle vervoerswijzen en lokale normen op de bestemming. Alle medische verzoeken zijn buiten onze controle. Hoewel we alle medische verzoeken als dossiernota aan de reisdienstverlener zullen toevoegen, kunnen we niet garanderen dat aan uw verzoek zal worden voldaan. Het is uw verantwoordelijkheid om, indien mogelijk, rechtstreeks contact op te nemen met de reisserviceprovider, hetzij op de bestemming, hetzij voorafgaand aan de reis.

7. Prijzen:

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. De prijs is pas gegarandeerd als uw boeking volledig door u is betaald. Houd er rekening mee dat de vermelde prijzen onderhevig zijn aan verandering. Prijswijzigingen kunnen optreden vanwege zaken buiten onze controle die de kosten van het product of de dienst verhogen. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongunstige valutaschommelingen, brandstoftoeslagen, belastingen en verhogingen van vliegtickets. Neem contact op met uw consultant voor actuele prijzen.

8. Financiële regelingen

We ontvangen vergoedingen via commissies, financiële prikkels en andere middelen (samen "financiële regelingen") voor het namens u boeken van reizen en reisgerelateerde producten en diensten bij externe reisdienstverleners. We zijn niet wettelijk verplicht om de aard of waarde van deze financiële regelingen bekend te maken.

9. Aanbetaling en eindbetaling (niet van toepassing op online boekingen, die volledig moeten worden betaald op het moment van boeking):

Bij het boeken dient u een aanbetaling te doen. Uw consultant zal u adviseren hoeveel dat zal zijn. Behoudens uw rechten op grond van de Australische consumentenwetgeving, worden alle aanbetalingen niet gerestitueerd voor verandering van gedachten of annuleringen door u, of als de algemene voorwaarden van de reisdienstverlener bepalen dat uw aanbetaling niet-restitueerbaar is. Als uw aanbetaling kan worden gerestitueerd, is dit op voorwaarde dat FCM het geld van de reisdienstverlener heeft ontvangen en/of door de reisdienstverlener is geautoriseerd om uw aanbetaling terug te betalen. Een aanbetaling zal uw reservering/zitplaats beveiligen, maar de vermelde prijzen kunnen voor u veranderen de laatste betaling doen. De laatste betaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden betaald, tenzij anders vermeld. Sommige vliegtickets of services moeten volledig worden betaald op het moment van boeking.

10. Onze Wijzigings- en Annuleringskosten:

Onder voorbehoud van uw restitutie- en herstelrechten onder de Australische consumentenwetgeving, zijn de wijzigings- of annuleringskosten van toepassing op uw boeking (inclusief online boekingen en boekingen gemaakt met een consultant), volgens uw FCM-contract of overeengekomen vergoedingsschema.

Als u een boeking wilt wijzigen of annuleren die online was geboekt en betaald met PayPal, moet u contact opnemen met uw consultant. Eventuele kosten voor een dergelijke wijziging of annulering moeten met een creditcard worden betaald en zullen de toepasselijke creditcardtoeslag in rekening brengen.

Alle boekingen worden namens u gemaakt onder de voorwaarden die zijn opgelegd door de reisdienstverlener. Als de algemene voorwaarden van een reisdienstverlener bijvoorbeeld een "geen restitutiebeleid" bevatten, kunnen we u alleen de remedie bieden die door de reisdienstverlener (indien van toepassing) wordt geboden, waaronder een reistegoed dat wordt verstrekt door de reisdienstverlener.

11. Wijzigings- en annuleringskosten reisdienstverlener:

Gewijzigde of geannuleerde boekingen om welke reden dan ook (inclusief vanwege zaken buiten uw of onze controle) kunnen ook kosten met zich meebrengen voor reisserviceproviders, die kunnen oplopen tot 100% van de kosten van de boeking, ongeacht of de reis is begonnen. Er kunnen ook toeslagen voor reisdiensten in rekening worden gebracht wanneer een boeking om welke reden dan ook wordt gewijzigd en wanneer tickets of documenten opnieuw worden uitgegeven. Wanneer we aansprakelijk zijn voor wijzigings- of annuleringskosten van een reisdienstverlener voor een boeking die om welke reden dan ook wordt gewijzigd of geannuleerd, stemt u ermee in ons schadeloos te stellen voor het bedrag van die vergoeding. Als u restitutie aanvraagt voor een gewijzigde of geannuleerde boeking waarvoor betaling aan de reisdienstverlener is gedaan, zullen we u geen restitutie verlenen totdat wij het geld van die reisdienstverlener hebben ontvangen (dit kan 12 weken of langer duren, afhankelijk van de verwerkingstijd van de leverancier). In het geval dat wij de fondsen nog in ons bezit hebben, kunnen wij u alleen een terugbetaling geven als wij van de reisdienstverlener toestemming hebben gekregen om uw terugbetaling te verwerken, afhankelijk van de wijzigings- of annuleringsvoorwaarden van die reisdienstverlener.

12. Wijziging of Annulering door U:

Als u enig aspect van uw boeking wijzigt, zullen we ons best doen om aan uw verzoek te voldoen, maar dit is misschien niet altijd mogelijk. Alle wijzigingen zijn onderhevig aan alle toepasselijke toeslagen voor reisserviceproviders en FCM-wijzigingskosten zoals hierboven, en u bent verantwoordelijk voor eventuele prijsverhogingen die kunnen optreden als gevolg van uw wijzigingsverzoek.

Als u een aspect van uw boeking annuleert, verliest u uw aanbetaling en moet u alle van toepassing zijnde vergoedingen voor reisserviceproviders en FCM-annuleringskosten betalen zoals hierboven, en zullen we u het resterende bedrag (indien van toepassing) terugbetalen. Als uw aanbetaling of boeking kan worden gerestitueerd, is dit op voorwaarde dat FCM het geld van de reisdienstverlener heeft ontvangen en/of door de reisdienstverlener is geautoriseerd om uw aanbetaling of boekingsbedrag terug te betalen.

Voor directe aankoop of niet-restitueerbare boekingen, als u enig aspect van uw boeking annuleert, heeft u geen recht op restitutie, reistegoed of andere remedie van de reisdienstverlener en/of FCM.

13. Wijziging of Annulering door een reisdienstverlener:

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een annulering door een reisdienstverlener, behalve in het geval van onvermijdelijke of buitengewone omstandigheden (die hieronder in paragraaf 14 en 15 worden behandeld).

Als uw boeking wordt geannuleerd door een reisdienstverlener, zal de reisdienstverlener u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, u in het algemeen in eerste instantie alternatieve reisarrangementen van vergelijkbare standaard aanbieden, indien beschikbaar (en zal elk prijsverschil terugbetalen als het alternatief van een lagere waarde), of een reistegoed voor het volledige door u betaalde bedrag. Als alternatief, onder voorbehoud van het wijzigings- of annuleringsbeleid van de reisdienstverlener, kan de reisdienstverlener u een restitutie aanbieden van al het geld dat u met betrekking tot de boeking hebt betaald, waarop de reisdienstverlener en/of FCM eventuele oninbare kosten in mindering brengen, en alle toepasselijke vergoedingen voor reisdienstverleners en FCM-annuleringskosten zoals hierboven.

"Niet-recupereerbare kosten" betekent alle redelijke, directe en indirecte kosten die we hebben gemaakt met betrekking tot uw boeking, en omvat bedragen die door FCM zijn betaald aan andere relevante reisdienstverleners die verantwoordelijk zijn voor onderdelen van uw boeking en die mogelijk niet-restitueerbaar zijn. Bijvoorbeeld kosten betaald aan buitenlandse reis- of transferoperators.

Voor onmiddellijke aankoop of niet-restitueerbare boekingen, als uw boeking is geannuleerd door een reisserviceprovider, hebt u mogelijk geen recht op restitutie, reistegoed of ander rechtsmiddel van de reisserviceprovider, onderhevig aan het wijzigings- of annuleringsbeleid van de reisserviceprovider en/of FCM.

14. Onvermijdelijke of Buitengewone Omstandigheden:

In het geval van onvermijdelijke of buitengewone omstandigheden kan een reisdienstverlener uw boeking wezenlijk wijzigen of annuleren zoals hieronder uiteengezet.

In deze boekingsvoorwaarden wordt onder "onvermijdbare of buitengewone omstandigheden" verstaan: elke oorzaak buiten de redelijke controle van een reisdienstverlener die niet voorkomen of vermeden had kunnen worden, zelfs als de reisdienstverlener alle redelijke maatregelen had genomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, oproer, burgerlijke onlusten, arbeidsconflict, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, pest, epidemie, pandemie, uitbraak van een besmettelijke ziekte of een andere crisis op het gebied van de volksgezondheid (met inbegrip van quarantaine of andere beperkingen voor werknemers), natuur- of andere rampen (zoals vulkanische as of orkanen of soortgelijke gebeurtenissen), nucleair incident, brand of bosbranden, ongunstige weersomstandigheden (feitelijk of dreigend, met inbegrip van sneeuw en mist), gesloten of overbelaste luchthavens of havens of andere vervoerswijzen, onvermijdelijke technische problemen met het vervoer, onvoorziene wijzigingen in de vervoersschema's, vervoersonderbrekingen of -annuleringen, binnenlandse en/of internationale reisbeperkingen, veranderingen in reisadviezen en -beperkingen, veranderingen in gezondheidsadviezen en quarantaines, veranderingen in immigratie-, arbeids- en vrijverkeerswetten als gevolg van BREXIT, herschikking van vliegtuigen of boten of andere wijzen van vervoer, veranderingen in toepasselijke wetten en/of andere overheidsmandaten (waaronder evacuatiebevelen en grenssluitingen), en soortgelijke gebeurtenissen).

Een materiële wijziging is een wijziging die ernstige gevolgen heeft voor uw boeking en aanzienlijke overlast voor u zou veroorzaken (waaronder een wijziging van vertrekdatum, vertrekpunt of luchthaven, of wijziging van vertrektijd van meer dan twaalf uur).

15. Annulering wegens Onvermijdelijke of Buitengewone Omstandigheden:

Als uw boeking geannuleerd wordt wegens onvermijdbare of buitengewone omstandigheden, kan de reisdienstverlener u een terugbetaling aanbieden, afhankelijk van de wijzigings- of annuleringsvoorwaarden van de reisdienstverlener, de reisdienstverlener kan u een terugbetaling aanbieden van al het geld dat u voor de boeking betaald hebt, waarvan de reisdienstverlener en/of FCM alle niet-terugvorderbare kosten zal aftrekken, en alle toepasselijke reisdienstverlenerskosten en FCM-annuleringskosten zoals hierboven vermeld, of de reisdienstverlener kan u een tegoed in afwachting aanbieden. .

"Niet-recupereerbare kosten" betekent alle redelijke, directe en indirecte kosten die we hebben gemaakt met betrekking tot uw boeking, en omvat bedragen die door FCM zijn betaald aan andere relevante reisdienstverleners die verantwoordelijk zijn voor onderdelen van uw boeking en die mogelijk niet-restitueerbaar zijn. Bijvoorbeeld kosten betaald aan buitenlandse reis- of transferoperators.

16. Betalingen met Creditcard en Betaalpas:

Creditcardtoeslagen van 1,0% voor Visa en 0,91% voor MasterCard, 1,3% voor American Express en 2,5% voor Diner's Club zijn van toepassing bij betaling met creditcard.

Bij pinnen geldt een toeslag van 0,36% voor pinpas Visa en 0,14% voor pinpas MasterCard.

U machtigt ons om alle kosten die u maakt in verband met de door ons geleverde diensten in rekening te brengen op de door u aangewezen creditcard of betaalpas. Als de betaling om welke reden dan ook niet is ontvangen van de kaartuitgever of zijn agenten, stemt u ermee in om ons alle verschuldigde bedragen onmiddellijk op verzoek te betalen.

Als u ervoor kiest om uw creditcardgegevens bij ons op te slaan, worden deze veilig opgeslagen en kunnen ze worden gebruikt voor uw toekomstige transacties met ons (inclusief transacties die telefonisch of per e-mail zijn overeengekomen). U kunt er op elk moment voor kiezen om uw opgeslagen creditcardgegevens te verwijderen.

Contante betalingslimiet: Vanwege federale wetgeving kunnen we geen contante betalingen van $ 10.000 of meer per boeking accepteren; dit omvat meerdere betalingen voor dezelfde boeking die in totaal $ 10.000 of meer bedragen. Contante betalingen van minder dan $ 10.000 per boeking kunnen worden geaccepteerd; dit omvat meerdere betalingen voor dezelfde boeking die in totaal minder dan $ 10.000 bedragen.

17. Betalingen via Alipay:

Bij betaling via Alipay wordt een toeslag van 1,4% in rekening gebracht.

18. Betalingen via PayPal:

Bij betaling via PayPal geldt een 1%.

19. Betalingen via Union Pay:

Bij betaling via Union Pay wordt een toeslag van 1,7% in rekening gebracht.

20. Betalingen via WeChatPay:

Bij betaling via WeChatPay wordt een toeslag van 1,4% in rekening gebracht.

21. Betalingen via Poli (alleen online boekingen):

Betalingen door Poli brengen geen extra kosten met zich mee.

22. Betalingen via BPAY (Niet van toepassing op online boekingen):

Houd er rekening mee dat het verwerken van BPAY-betalingen tot 3 werkdagen kan duren. Als u op deze manier betaalt, moet u de betaling ten minste 3 werkdagen voor de daadwerkelijke vervaldatum doen. U moet uw consultant op de hoogte stellen van uw betaling zodra deze is gedaan.

23. Betalingen per cheque (niet van toepassing op online boekingen):

Houd er rekening mee dat betalingen per cheque (exclusief bankcheques) ongeveer 5 werkdagen nodig hebben voor verwerking. Als u via deze methode betaalt, moet u de betaling ten minste 5 werkdagen voor de daadwerkelijke vervaldatum uitvoeren. U stemt ermee in dat u de betaling van de cheque niet stop te zetten, zelfs niet wanneer uw boeking om welke reden dan ook wordt geannuleerd (inclusief om redenen buiten uw of onze controle). U stemt ermee in dat we de opbrengst van de cheque mogen gebruiken om te voldoen aan uw aansprakelijkheid jegens ons, inclusief eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot annuleringskosten, voordat we het saldo aan u terugbetalen.

24. Belastingen:

Luchtvaartbelastingen zijn onderhevig aan verandering en worden bevestigd op het moment dat uw vliegticket wordt uitgegeven. Op sommige luchthavens kan ook een lokale belasting worden geheven.

25. Servicegaranties:

Onze boekings- en adviesdiensten worden geleverd met garanties onder de Australische consumentenwetgeving dat:

  • zij zullen met de nodige zorg en vaardigheid worden verstrekt;
  • ze zullen redelijkerwijs geschikt zijn voor het gespecificeerde doel;
  • redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gewenste resultaat wordt bereikt; en
  • ze zullen binnen een redelijke termijn worden verstrekt.

Als we niet aan een van deze garanties voldoen, hebt u rechten onder de Australische consumentenwetgeving.

26. Agentschap

Wij treden op als agent voor, en verkopen verschillende reisgerelateerde producten als agent namens, tal van transport-, accommodatie- en andere dienstverleners, zoals luchtvaartmaatschappijen, touringcar-, trein- en cruisemaatschappijen, evenals al onze groothandels. Alle boekingen, adviesdiensten en andere diensten (zoals het verwerken van een wijziging of annulering bij de relevante reisdienstverlener) die we aan u leveren, vormen een onderpand voor die agentschapsrelatie. Het is onze verplichting jegens u om (en u machtigt ons uitdrukkelijk om) boekings- en adviesdiensten te verlenen, waaronder het namens u maken van reisboekingen en het regelen van relevante contracten tussen u en reisdienstverleners. We gaan zorgvuldig om met de selectie van gerenommeerde reisdienstverleners, maar wij zijn zelf geen aanbieder van reisdiensten en hebben geen zeggenschap over of aansprakelijkheid voor de diensten die door derden worden geleverd. Alle boekingen worden namens u gemaakt onder voorbehoud van de algemene voorwaarden, waaronder vervoersvoorwaarden, annuleringsbeleid en aansprakelijkheidsbeperkingen, opgelegd door deze reisdienstverleners. Op verzoek kunnen wij u kopieën van de relevante voorwaarden van de reisdienstverlener verstrekken. Uw wettelijke rechten in verband met de levering van reisdiensten zijn tegenover de specifieke reisdienstverlener en, behalve in de mate dat een probleem veroorzaakt wordt door een fout van ons, zijn ze niet tegenover ons. In het bijzonder, als om welke reden dan ook (exclusief schuld van onze kant) een reisdienstverlener niet in staat is om de diensten te verlenen waarvoor u een contract hebt afgesloten, zijn uw rechten tegen die aanbieder en niet tegen ons.

27. Aansprakelijkheid:

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Flight Center Travel Group Limited, noch één van haar gerelateerde instanties, bedrijven, directeuren, functionarissen, werknemers, bedienden of agenten enige aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad of anderszins voor enig letsel, schade, verlies (inclusief gevolgschade ), vertraging, extra kosten of ongemak direct of indirect veroorzaakt door handelingen, nalatigheid of verzuim, al dan niet nalatig, van externe leveranciers waarover we geen directe controle hebben, overmacht of enige andere gebeurtenis die buiten onze controle ligt of die niet kan worden voorkomen door redelijke zorgvuldigheid van onze kant. Onze aansprakelijkheid is ook beperkt voor zover alle relevante internationale verdragen, bijvoorbeeld het Verdrag van Montreal met betrekking tot reizen per vliegtuig, het Verdrag van Athene met betrekking tot reizen over zee, de Berner Conventie met betrekking tot reizen per spoor en het Verdrag van Parijs met betrekking tot het verstrekken van accommodatie, het bedrag van de vergoeding die kan worden geëist voor overlijden, letsel of vertraging van passagiers en verlies, beschadiging en vertraging van bagage beperken. Onder omstandigheden waarin onze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten en waar aansprakelijkheid wettelijk kan worden beperkt, is dergelijke aansprakelijkheid beperkt tot de rechtsmiddelen die van ons worden vereist onder de toepasselijke wetgeving (inclusief de Australische consumentenwetgeving). Deze aansprakelijkheidsclausule is onderworpen aan uw rechten onder de Australische Consumentenwet en niets in deze Boekingsvoorwaarden is bedoeld om eventuele rechten te beperken die u mogelijk heeft onder de Mededingings- en Consumentenwet 2010 (Cth).

28. Speciale Vereisten:

Neem contact op met uw consultant over eventuele speciale vereisten die u heeft voor uw reisarrangementen, zoals speciale maaltijden en zitplaatsen, kamertype of toegang voor gehandicapten.

29. Frequent Flyer of ander Loyaliteitsprogramma:

Wanneer u boekt bij een van onze consultants, laat hen dan uw frequent flyer-lidmaatschapsgegevens (of andere toepasselijke details van het loyaliteitsprogramma) weten voor opname in uw boeking. Als u online boekt, dient u deze gegevens in te vullen in de daarvoor bestemde ruimte voor opname in uw boeking. Raadpleeg uw frequent flyer-programma (of ander toepasselijk loyaliteitsprogramma) voor de specifieke voorwaarden van uw lidmaatschap. We kunnen niet garanderen dat de leverancier van uw frequent flyer of ander getrouwheidsprogramma u punten zal geven voor uw boeking of u een ander bepaald voordeel zal geven, inclusief (zonder beperking) statuspunten of toegang tot lounges. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw boeking in aanmerking komt voor dergelijke voordelen.

30. Schema wijzigingen:

We raden u aan om 24 uur voor uw vlucht contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om uw geplande vertrektijd te bevestigen.

31. Privacybeleid:

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en stemmen ermee in om uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat ons privacybeleid van toepassing is op hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan en stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven zoals beschreven in ons privacybeleid. In het bijzonder stemt u ermee in dat we in bepaalde omstandigheden (zoals wanneer u ons verzoekt om internationale reizen voor u te boeken), uw persoonlijke gegevens mogen vrijgeven aan buitenlandse ontvangers. Dergelijke ontvangers kunnen de overzeese reisdienstverleners zijn (bijv. luchtvaartmaatschappijen, accommodatie- of touraanbieders) bij wie u een boeking maakt. Deze reisdienstverleners zullen uw persoonlijke gegevens in de meeste gevallen ontvangen in het land waarin zij de diensten aan u zullen verlenen of waarin hun bedrijf is gevestigd. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan onze overzeese gerelateerde entiteiten en aan dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren binnen en buiten Australië. Over het algemeen zullen we uw persoonlijke gegevens alleen aan deze entiteiten en/of personen bekendmaken in verband met het faciliteren van uw reisboeking en/of om namens ons administratieve en technische diensten door hen te kunnen verlenen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een entiteit en/of persoon (inclusief eventuele buitenlandse ontvangers), gaat u ermee akkoord dat: (i) in het geval van reisdienstverleners of andere ontvangers die diensten rechtstreeks aan u leveren, zijn we niet verplicht om ervoor te zorgen dat de ontvanger de Australische privacywetten naleeft of anderszins verantwoordelijk te zijn voor hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan en u erkent en ga ermee akkoord dat uw rechten met betrekking tot hun verwerking van uw persoonlijke gegevens worden beheerst door het contract tussen u en die ontvanger (waaronder mogelijk hun privacybeleid); en (ii) in het geval van onze gerelateerde entiteiten en reisdienstverleners die diensten voor ons uitvoeren, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger de Australische privacywetgeving naleeft. Wanneer hierboven gebruikt, omvat "openbaar maken" het overdragen, delen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen of toegankelijk maken voor een andere persoon en/of entiteit.

32. Geld dat niet op vertrouwen wordt vastgehouden:

U stemt ermee in en erkent dat dergelijke gelden die door u aan ons zijn betaald, niet door ons in vertrouwen voor en namens u worden bewaard en dat we dergelijke gelden op elke rekening kunnen houden die wij geschikt achten, inclusief met onze eigen en/of andere klantengelden . Alle door u aan ons betaalde gelden zijn eigendom van Flight Center Travel Group Limited en zijn een schuld die verschuldigd is aan de reisdienstverlener in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die we met die reisdienstverlener zijn overeengekomen. De betaling zal over het algemeen aan de reisdienstverlener worden gedaan voordat de diensten waarop het geld betrekking heeft, worden verleend, maar in sommige gevallen zal de betaling aan de reisdienstverlener worden gedaan zodra de diensten waarop het geld betrekking heeft, zijn geleverd. Met betrekking tot gelden die zijn betaald voor vluchten voor een IATA-luchtvaartmaatschappij, kunnen dergelijke gelden voor die IATA-luchtvaartmaatschappij in bewaring worden gehouden in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die we met die IATA-luchtvaartmaatschappij zijn overeengekomen. In het geval dat we het geld nog steeds in ons bezit hebben, kunnen we u alleen een terugbetaling geven zodra we door de reisdienstverlener zijn gemachtigd om uw teruggave te verwerken, onder voorbehoud van het wijzigings- of annuleringsbeleid van die reisdienstverlener.

33. Wijzigingen van deze Boekingsvoorwaarden:

We behouden ons het recht voor om deze Boekingsvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in een van deze algemene voorwaarden, zullen we de gewijzigde voorwaarden op de fcmtravel.com-website, applicaties of services plaatsen, die van kracht zijn na publicatie. De toepasselijke voorwaarden zijn die van kracht op het moment dat u een boeking maakt met ons.

34. Toepasselijk Recht:

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, zijn de wetten van Australië van toepassing. U onderwerpt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Australië en doet afstand van elk recht dat u mogelijk hebt om bezwaar te maken tegen een actie die bij die rechtbanken wordt aangespannen.

35. Erkenning:

U erkent dat u 18 jaar of ouder bent en dat u de bovenstaande Boekingsvoorwaarden en ons Privacybeleid begrijpt en ermee instemt.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2021.